Příběhy z Trogastey

Geografie, politika a jiné nudné věci

Téměř ve špičce ramena epsilon galaxie Nemesis Cloud se nachází hvězdný systém Triazzo. Tvoří ho celkem dvacet planet, ale jen dvě jsou vhodné pro život. Větší planeta Tezarth je plná bizardních tvorů a bohaté vegetace. Má rozsáhlé lesy, vysoké hory se špičkami pokrytými sněhem, malebná jezera a obrovská moře. Je dokonalým příkladem inženýrství Gildy a bezchybné terraformace. Panuje tam příjemné klima a velké plochy vnitrozemí jsou využívané pro zemědělskou činnost. Kromě toho je to i oblíbené dovolenkové letovisko s krásnými hotely a širokými plážemi s tím nejjemnějším pískem. Kdyby Gilda tiskla propagační letáky, Tezarth by určitě byla na titulní straně.

  Druhá planeta Trogastea je její pravý opak. Pustá planeta, obsahující jisté množství vody a kyslíku v atmosféře, prošla také terraformací, ale výsledek nebyl moc uspokojivý. Vlastně by se dalo říct, že to byla z pohledu planetárního inženýrství katastrofa. A protože je proces terraformace automatický, zjistilo se to až na jeho konci, kdy už nešlo chybu napravit. Následné vyšetřování zjistilo, že někdy v počáteční fázi terraformačního procesu došlo k poruše na řídících systémech, což mělo za následek kaskádovité selhání naplánovaných procesů. Jediným úspěšným krokem byla tvorba atmosféry.
Na planetě nic neroste, ale půda obsahuje vysoké množství minerálů a kovů, které se zde těží. Neustálá expanze Gildy vyžaduje obrovské množství zdrojů a po neúspěšné terraformaci bylo rozhodnuto, že se všechny hodnotné prvky z planety vytěží a odvezou. A to málo, co z planety zbude, se nechá na pospas chladnému vesmíru.
Na Trogasteu nikdo nejezdí, pokud má na výběr. Obývají ji téměř výhradně horníci a jejich rodiny. Jen málo je jich tam ale z vlastní vůle, většinu totiž přivezly Pořádkové síly Gildy. Jsou zde političtí vězni, vyhnanci, nebo prostě obyčejní lidé, kteří měli smůlu a zadlužili se tak moc, až jim nezbylo nic jiného, než se nechat vyplatit Gildou, výměnou za přestěhování na Trogasteu. Nejsou to otroci, ale planetu nesmí opustit.
Správou dolů a vlastně celé planety je pověřený guvernér Larris, zahořklý a nevrlý úředník, který tam byl převelen ze systému Vreathaos pro svá četná selhání na jiných planetách.

  Přestože pro všechny obyvatele Trogastey je právě guvernér Larris tím nevyšším činitelem, který rozhoduje o všem, včetně samotného života a smrti, má guvernér vlastně jen minimální moc. Ve všem je odkázaný na Gildu a i když se mu to nelíbí, je jen pouhou loutkou Gildy. Stejně tak jako dalších 268 miliónů 512 tisíc a 33 dalších guvernérů na stejném počtu planet, rozesetých po 18 galaxiích.
Gilda je tak největší ekonomickou a vojenskou mocí ve známém vesmíru. Ne každému se to ale líbí a v průběhu historie došlo už ke stovkám povstání a pokusů o odtržení ze Společenství. Gilda podobné snahy řeší bez otálení a nejmenšího soucitu. Už od počátku své existence je postavená na terraformovaných planetách a nikdy neobsadila planetu obývanou inteligentním životem. Všechny planety Společenství jsou tedy fakticky jejím majetkem a podle toho se k nim chová. Dojde-li k pokusu o odtržení ze Společenství, mají obyvatelé sympatizující s Gildou lhůtu třiceti solů na její opuštění a je jim poskytnut azyl na jiné planetě Společenství. Po uplynutí této lhůty je planeta zničena termálními bombami, které z ní udělají jen holou skálu, nevhodnou i pro další terraformaci.
Pokud k takové události dojde, Gilda pouze informuje guvernéry všech planet, že tato planeta již není součástí Společenství a není možné s ní obchodovat, nebo na ni cestovat. Nejde ani tak o odstrašování, jako spíše o usnadnění rozhodování, jestli zůstat ve Společenství, nebo se pokoušet o odtržení.
Pro Gildu je to všechno pouze obchod.