Průvodce moderního trosečníka

Kapitola 5

Někde v Tichém oceánu

  Řídící systém lodi Green Dawn přijal datový balík s aktualizací kurzu. Počítač rozbalil přijatá data, ověřil digitální podpisy, jestli se jedná o oprávněné instrukce a pokračoval v práci. Z přijatých dat vytvořil sekvenci příkazů pro ovládání motorů a kormidla a spustil nový plán. Každý překonaný metr konzultoval s hodnotami z navigačního systému.
Lidský kapitán by se pozastavil nad tím, že když jede posledních několik dní na východ, neměla by mu navigace tvrdit, že se pohybuje na severozápad. Počítač ale pracuje jinak. Nesrovnalost mezi očekávaným a zjištěným kurzem zapsal do deníku. Pak provedl kontrolu přijímačů navigačního systému Galileo, a protože nenašel žádnou chybu, začal upravovat nastavení otáček lodních šroubů a polohy kormidla tak, aby opravil zjištěnou chybu kurzu.
A tak se Green Dawn vydala přímo do cesty hurikánu, kterému se měla vyhnout.

Všude jinde na západní polokouli

  Lidé začali bloudit. Telefony a navigace v autech tvrdily, že jsou někde úplně jinde, než ve skutečnosti byly. Alespoň ty, které používaly systém Galileo. Zpočátku byl rozdíl malý, ale postupem času se zvětšoval a někteří uživatelé s překvapením zjistili, že se nacházejí v jiné zemi, než čekali.
Nakonec lidská inteligence zvítězila (i když to bylo těsně) a lidé pochopili, že lokalizační služba Galileo je lehce vedle a přestali ji používat. Ti, kteří to nepochopili, skončili nejčastěji v jednosměrkách nebo v poli. Někteří jedinci, bezmezně spoléhající na techniku, dokonce v jezeře a v několika případech v cizích ložnicích. Ale to je zase jiný příběh.

Několik hodin trvalo, než záložní řídící středisko odhalilo problém a co jej způsobovalo. Náprava už ale nebyla tak jednoduchá, a tak trvalo dalších osm hodin, než programátoři vytvořili opravný balík a připravili ho na odeslání. Nahrát ho na satelity, přes tajný kanál, jinak řečeno zadní dvířka, který nebyl kompromitován hackery, už byla otázka okamžiku.

  Mezitím byli lidé přes sociální sítě a zpravodajské služby informováni, aby nepoužívali kompromitovanou navigační službu Galileo. Na krátký okamžik dokonce padlo podezření na německou operační centrálu, protože po celou dobu incidentu byla neodstupná a neodpovídala na zprávy. A podle záznamů v komunikační síti se virus dostal do satelitů právě z tohoto místa. Při pokusu o vzdálené ovládnutí operační centrály ale operátoři zjistili, že už je někdo předběhl a celé nedorozumění se vysvětlilo.
Přivolaná policejní hlídka osvobodila uvězněné operátory. I když moc pozdě na to, aby nějak pomohli s řešením. A to i přes to, že byli první, kdo problém odhalil.

Svět byl zachráněn.

  Na jednoho klienta se ale zapomnělo.
V důležitých aplikacích je zvykem kritické systémy duplikovaly pro případ poruchy. Pokud možno i za použití více nezávislých řešení. Každá taková duplikace však přidává na složitosti a zvyšuje konečnou cenu. A o tu jde především.
Takže když se před pěti lety stavěla loď Green Dawn, nepoužila se pro navigaci kombinace GPS a služby Galileo, ale pouze jeden systém. Na loď se namontovaly čtyři různé přijímače, pro případ, že by některý přestal fungovat, nebo poskytoval chybná data. V době útoku na službu Galileo všechny přijímače dodávaly stejná data a nebylo tak možné odhalit, že je něco špatně. A tak se největší robotická loď na světě začala rapidně odklánět od zadaného kurzu, téměř přesně na druhou stranu, než kam ji nasměrovali operátoři v Dallasu.

  Místo aby se mu vyhnula, směřovala loď přímo do středu neustále rostoucího hurikánu.

Další kapitola